Team Enkelband uitgenodigd door Veiligheidshuis Rotterdam

Op 21 juni 2019 was Team Enkelband uitgenodigd om de film “De Druk” te vertonen en daarover in gesprek te gaan op een congres georganiseerd door het Veiligheidshuis Rotterdam voor bestuurders, leidinggevenden en beleidsmakers die zich dagelijks bezighouden met zorg- én veiligheidsopgaven in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

Het thema vandaag was “Ervaringen in beeld” Als ervaringsdeskundigen hebben Martin en Reggery goed in kaart kunnen brengen op welke manier Team Enkelband een brug slaat tussen professionals en de doelgroepen.
#Teamenkelband #DeDruk #Veiligheidshuis @ Maasgebouw